Gmach dawnego Banku Gospodarstwa Krajowego przy ul. Mickiewicza 3w Katowicach

Budynki użyteczności publicznej
ekspresjonizm
Jan Noworyta, Stanisław Tabeński
1930
Gmach dawnego Banku Gospodarstwa Krajowego przy ul. Mickiewicza 3w Katowicach
ul. Mickiewicza 3
Katowice

Budynek dawnego Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach powstał w 1930 roku. Został wzniesiony w stylu ekspresjonistycznym, zgodnie z projektem Jana Noworyty i Stanisława Tabeńskiego, który znany jest także jako projektant chorzowskiego wysokościowca. Obecnie obiekt znajduje się w posiadaniu ING Banku Śląskiego.
Gmach zbudowano na terenie działki w kształcie trapezu, która znajdowała się przy nieistniejącej dziś ulicy Skośnej, stąd nietypowy kształt obiektu. Fasada jest symetryczna, osiowa, w formie portyku. W jego wschodniej fasadzie zastosowano graniaste bryły rozczłonkowane w formie sześciu uskoków. Gmach posiada sześć kondygnacji.
Pierwotnie na dachu zamieszczony był zegar oraz kuranty, wygrywające melodie. Wzrok przechodniów przyciąga dekoracyjny cokół, jak gdyby podtrzymujący żłobkowane pilastry.