Kolonia robotnicza Paruszowiec-Piaski w Rybniku

Budynki mieszkalne
Architektura industrialna
Kolonia robotnicza Paruszowiec-Piaski w Rybniku
ul. Słoneczna 8, 10, 12, 14
Rybnik

Przy ul. Słonecznej w rybnickiej dzielnicy Paruszowiec zlokalizowany jest zespół zabudowy osiedla patronackiego.
Jego powstanie łączy się z rozwojem przemysłu na terenie Rybnika i powstaniem pierwszego obiektu hutniczego w 1753 roku. Zakład hutniczy założono z inicjatywy hrabiego Emanuela Węgierskiego. Następnie przeszedł do rąk króla Prus, za czasów którego znacząco się rozwinął i zmodernizował. W 1864 roku właścicielem zakładu stał się berliński bankier Izydor Mamroth. Później obiekt kilkakrotnie zmieniał właścicieli. Huta w 1989 roku zasłynęła z produkcji garnków. Ten rok był także momentem zmiany jej nazwy na „Silesia”.
Rozwój przemysłu odcisnął ślad na terenie Paruszowca. Po pojawieniu się zabudowań hutniczych dzielnica rozwinęła się, powstały domy, szkoły i kolej. Do dziś zachował się zespół zabudowy osiedla patronackiego, w skład którego wchodzą cztery wielorodzinne budynki mieszkalne i gmachy gospodarcze.