Kościół katedralny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach

Obiekty sakralne
Neogotyk
neogotyk
Hugo B. Heer
1896-1900
Kościół katedralny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach
ul. Jana Pawła II 5
Gliwice

Katedra św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach powstała w latach 1896-1900, jako odpowiedź na gwałtownie rosnącą liczbę mieszkańców miasta. Początkowo świątynia pełniła funkcję kościoła filialnego parafii Wszystkich Świętych, jednak już w 1908 została erygowana osobna parafia św. Apostołów Piotra i Pawła.
Gmach powstał według projektu Hugo B. Heera. Budynek jest jednym z najwybitniejszych przykładów świątyń neogotyckich na Śląsku. Kościół jest trójnawową bazyliką z prezbiterium otoczonym ambitem. Został zbudowany na planie krzyża łacińskiego o wymiarach 52 metry (nawa główna) i 39 metrów (transept). Dominantę w gmachu stanowi wysoka na 75 metrów wieża z krzyżem. Mury kościoła zostały oblicowane klinkierową i glazurowaną cegłą.
Wewnątrz świątyni znajduje się pięć ołtarzy. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Piotra i Pawła, a obok niego figury św. Jadwigi i św. Elżbiety Turyńskiej. Ponadto ołtarz ozdabia także rzeźba św. Michała i postaci czterech aniołów. Ołtarze boczne zostały poświęcone – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej z Dzieciątkiem. Obrazy zdobiące ołtarze namalował w 1899 roku Julian Waldowski. Na uwagę zasługują także bogato zdobiona ambona, na której znajdują się płaskorzeźby z przedstawieniami Chrystusa i ewangelistów, drewniana droga krzyżowa z 1934 i organy z 1899 roku. Instrument wykonała firma Ernesta Kurzera z Gliwic. Po wojnie został przebudowany i posiada obecnie 55 głosów, 42 rejestry boczne, 3 ręczne klawiatury i blisko 4000 piszczałek.
W 1995 gliwiccy architekci P. Fischer i H. Nawratek wykonali projekt przebudowy wchodzącej w skład świątyni salki katechetycznej na kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu. W 1998 roku przygotowali projekt kompleksowej renowacji wnętrza świątyni, uwzględniający wykonanie krypty, modernizację prezbiterium, zmianę posadzki, oświetlenia i systemu ogrzewania. Obecnie można już oglądać katedrę w pełnej krasie, po przeprowadzonych pracach renowacyjnych.