Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi

Obiekty sakralne
XIV wiek
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi
ul. Ks. Szczepana Wojtyłki 3
Stara Wieś

Zabytkowa świątynia w Starej Wsi została wzniesiona w XIV wieku. Jest zlokalizowana w odległości około 3 kilometrów od Wilamowic. Pierwotnie kościół wyglądał inaczej, a jego obecny kształt jest wynikiem zmian architektonicznych, które miały miejsce w 1787, 1883 i 1926 roku. W latach późniejszych także dokonywano przeobrażeń w wyglądzie kościoła – m.in. w 1939, 1913 i 1911 roku.
Świątynia jest drewniana, wzniesiona z wykorzystaniem konstrukcji zrębowej. Orientowana, z nawą oraz niższym i węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Zdobiąca fasadę wieża jest konstrukcji słupowej. Całość budowli otaczają soboty ze stacjami Drogi Krzyżowej. Dach kościoła jest dwuspadowy, a na nim można podziwiać ażurową sygnaturę z cebulastym hełmem.
Wewnątrz na uwagę zasługuje obraz Matki Boskiej ze świętą Katarzyną i Barbarą z początku XVI wieku. Badacze podejrzewają, iż niegdyś stanowił część tryptyku. Wyposażenie kościoła jest barokowe, ale i rokokowe. Do interesujących zabytków zalicza się dwa feretrony: wczesno-barokowy na blasze z obrazem Matki Bożej Różańcowej i Chrystusa ukrzyżowanego i późno-barokowy z 1732 roku z obrazami świętej Rodziny i świętego Jana Kantego.
Na początku i w latach 30tych XX wieku kościół pokryto eternitem. W 1926 roku, przy przebudowie kościoła, natrafiono na grób znajdujący się pod wieżą. Prace naprawcze prowadzono przez stulecia, w związku z czym obecny wygląd świątyni różni się od pierwotnego. Do naszych czasów nie zachował się jednak żaden wizerunek świątyni sprzed przebudowy z 1883 roku. Elementy gotyckie sugerują jednak, że kościół jest przykładem „gotyzacji" drewnianej architektury sakralnej.