Kościół pw. św. Barbary w Górze

Obiekty sakralne
XVI wiek
Kościół pw. św. Barbary w Górze
ul. Topolowa 37
Góra

We wsi Góra, wchodzącej w skład gminy Miedźna, zobaczyć można zabytkowy kościół pw. św. Barbary. Drewniana budowla pochodzi z połowy XVI wieku i została ufundowana przez bogatą rodzinę Brodeckich, ówczesnych właścicieli Góry. Początkowo świątynia była kościołem filialnym kościoła św. Klemensa w Miedźnej.
W latach 1598-1638 w świątyni sprawowane były nabożeństwa protestanckie. Wyposażenie kościoła było wówczas bardzo skromne. W wyniku rekatolizacji prowadzonej na ziemiach pszczyńskich przez Habsburgów, protestanci opuścili Górę.
Kościół nie uległ większym zniszczeniom w czasie II wojny światowej. Charakterystycznym elementem architektonicznym było zamknięte prezbiterium, które tworzyły trzy boki oktogonu.
Na lata 1948-1950 przypada rozbudowa kościoła. Dotychczasowa świątynia stała się prezbiterium powiększonego kościoła. Dobudowano wyższą nawę, którą połączono z dzwonnicą (wcześniejszą rozebrano). Kościół otoczono sobotami, a do prezbiterium dobudowana została zakrystia. Niezmieniony został ołtarz główny. W późniejszym czasie kościół wzbogacono o dwa ołtarze boczne.
We wnętrzu znajdują się cenne zabytki ruchome – dwa XIX wieczne krucyfiksy oraz krzyż ołtarzowy z XVIII wieku. Na uwagę zasługują także wota, które składane były przez tamtejszych górników ich patronce – św. Barbarze. Kościół otacza cmentarz.