Kościół pw. św. Wacława w Krzanowicach

Obiekty sakralne
Neobarok
neobarokowy
Józef Seyfried
1914-1915
Kościół pw. św. Wacława w Krzanowicach
ul. Kościelna 5
Krzanowice

Obecny kościół pw. św. Wacława w Krzanowicach został zbudowany w latach 1914–1915. Jednak historia parafii sięga roku 1288, kiedy istniał już pierwszy kościół pod wezwaniem obecnego patrona. Ulegał on jednak kilkukrotnie pożarom, dlatego zdecydowano o budowie większego, nowego kościoła w stylu barokowym.
Budowla została wzniesiona zgodnie z projektem Józefa Seyfrieda z Krawarza. Konsekracji gotowej świątyni dokonał w 1915 roku ks. bp. Karol Wismar. Potężny kościół ma 48 metrów długości, a jego nawa jest rozpięta na szerokości 27 metrów (35 m. z kaplicami). Wysokość świątyni wynosi 17 metrów (20 metrów w kopule). Charakterystycznym elementem budowli jest wieża ponad wejściem zakończona cebulastym hełmem. Wewnątrz, na szczególną uwagę zasługuje zabytkowa polichromia na kopule, ambona oraz ołtarz z obrazem św. Wacława pochodzącym jeszcze z pierwotnego kościoła.
Podczas II wojny światowej świątynia uległa zniszczeniu, jednak w latach 1947-1948 została odbudowana dzięki zaangażowaniu ówczesnego proboszcza, ks. Franciszka Pawlara. Dzisiejszy wygląd kościół zawdzięcza pracom renowacyjnym prowadzonym w latach 80. XX wieku.
Świątynia jest jednym z niewielu miejsc, gdzie są odprawiane nabożeństwa ze śpiewami w języku morawskim.