Kościół św. Anny w Katowicach-Nikiszowcu

Obiekty sakralne
Neobarok
neobarok
Emil i Georg Zillmann
1914-1927
Kościół św. Anny w Katowicach-Nikiszowcu
ul. pl. Wyzwolenia 21
Katowice

W centralnej części zabytkowego osiedla robotniczego w katowickim Nikiszowcu znajduje się kościół św. Anny. Budowę świątyni rozpoczęto w 1914 roku, jednak lata wojenne wpłynęły na konieczność przerwania prac. Finalnie została poświęcona w 1927 roku.
Kościół wzniesiono w stylu neobarokowym, zgodnie z projektem architektów osiedla - Emila i Georga Zillmannów. Jest zbudowany na planie krzyża. Ponad skrzyżowaniem nawy głównej i poprzecznej znajduje się bogato dekorowana bazylikowa kopuła. Osadzona na niej wieża ma wysokość 55 metrów. Główne wejście stanowi potrójny portal przedstawiający w ujęciu symbolicznym postacie świętych
We wnętrzu, poza zdobieniem kopuły, na uwagę zasługuje szerokie obejście, chrzcielnica, nadwieszana ambona oraz malowana droga krzyżowa. Sufit kościoła utworzono wykorzystując sklepienie beczkowe i krzyżowe. Niewątpliwie najcenniejszym zabytkiem kościoła są 75 głosowe organy z 1927 roku.
Kościół św. Anny wraz z probostwem jest spójny z projektem całego osiedla. Przy jego wznoszeniu także użyto charakterystycznej dla innych zabudowań czerwonej cegły, będącej swoistym znakiem firmowym Nikiszowca.