Nowa Kolonia Robotnicza Bobrek w Bytomiu-Bobrku

Budynki mieszkalne
Historyzm
Architektura modernistyczna
Architektura industrialna
1907-1922
Nowa Kolonia Robotnicza Bobrek w Bytomiu-Bobrku
ul. Żwirowa
Bytom

Wśród zabytków Bytomia znajduje się także osiedle zlokalizowane w dzielnicy Bobrek. Jest to tzw. Nowa Kolonia Robotnicza. Sama dzielnica, powstała prawdopodobnie w XIII lub w XIV wieku, początkowo była wsią. Z czasem została przyłączona jako integralna część miasta.
Znaczący wpływ na Bobrek miało powstanie na terenie dzisiejszej dzielnicy huty, a później kopalni. Huta początkowo należała ona do spółki akcyjnej Vulkan, następnie Moritzhütte AG, a później Oberschlesische Hüttenwerke. Budowa wielkich pieców rozpoczęła się w 1856 roku.
Efektem rozwijającego się na tym rejonie hutnictwa była konieczność budowy mieszkań dla pracowników. Właśnie dlatego na początku XX wieku powstały trzy robotnicze osiedla. Zespół osiedla zwanego „Nową Kolonią Robotniczą” powstał właśnie jako odpowiedź na potrzeby górników pracujących w kopalni Bobrek i pracowników huty Julia (od 1945 roku – Huta Bobrek).
Kolonia powstała w talach 1907 – 1922 i obejmuje kwartał ograniczony ulicami: Konstytucji, Baczyńskiego, Zabrzańską, Żwirową i Stalmacha. Osiedle tworzą dwukondygnacyjne wolnostojące domy wielorodzinne. Zostały wzniesione w stylu historyzmu z elementami modernizmu oraz funkcjonalizmu (niektóre zabudowania).