Osiedle robotnicze przy Kopalni Węgla Kamiennego Rymer w Rybniku–Niedobczycach

Budynki mieszkalne
Architektura industrialna
1905-1912
Osiedle robotnicze przy Kopalni Węgla Kamiennego Rymer w Rybniku–Niedobczycach
ul. Barbary, Andersa, Obrońców Pokoju, Paderewskiego
Rybnik

Zabytkowe osiedle robotnicze w dzielnicy Rybnika – Niedobczycach zostało zbudowane w latach 1905-1912.
Historia Niedobczyc sięga XIII wieku. Przez setki lat funkcjonowały one jako samodzielna, rolnicza wioska. Rozwój przemysłu i budowa kopalni „Romer” (1892-96) na tym terenie zapoczątkowały przemianę w infrastrukturze wsi. W ślad za kopalnią powstało osiedle robotnicze.
Stanowi ono dziś zabytkowy zespół budynków, tzw. „familoków”, które zbudowano dla pracowników kopalni. Układ osiedla jest nieregularny, a domy mają różną wielkość. Były wznoszone dla grup rodzin – w jednym gmachu mieszkało od 4 do 12 rodzin. W mieszkaniach znajdowała się kuchnia z piecem do gotowania, a poszczególne lokale były ogrzewane piecami kaflowymi.
Do każdego z mieszkań należała także piwnica i ogródek. W zespole zabudowy mieszkalnej znalazły się także budynki użytkowe – dom towarowy, gospoda, pralnia i dom noclegowy. Niestety nie wszystkie gmachy przetrwały do dnia dzisiejszego. Jednakże to, co pozostało jest obecnie objęte ochroną i znajduje się w rejestrze zabytków województwa śląskiego.