Pałac i park podworski w Dzimierzu

Budynki mieszkalne
Pałace / Dwory
XIX wiek
Pałac i park podworski w Dzimierzu
ul. Dzimierz
Lyski

We wsi Dzimierz, znajdującej się w gminie Lyski, można zobaczyć zabytkowy pałac z XIX wieku wraz z otaczającym go parkiem podworskim. Zabudowania usytuowane są na południe od budynków wsi. W parku wyróżnia się dwie zasadnicze części: ogród w sąsiedztwie pałacu i park angielski.
Sam pałac jest budynkiem dwukondygnacyjnym z piwnicą i poddaszem. Fasady urozmaicają występujące przed lico budowli elementy, które kryje osobne zadaszenie. Elewacja podzielona jest także poprzez gzymsy oddzielające kondygnacje i część piwnic. Na uwagę zasługują zwieńczenia otworów okiennych parteru.
Historia miejscowości łączy się z postacią Aleksandra Mendelsohna – Berthoddy’ego, który w pierwszej połowie XIX wieku był jej właścicielem. Był on wujem słynnego muzyka Feliksa Mendelsohna – Berthoddy’ego, który prawdopodobnie przebywał w pałacu w odwiedzinach.