Park dworski w Choroniu

Inne
Park dworski w Choroniu
ul.
Choroń

Park jest pozostałością po strawionym w pożarze w 1976 roku dworze. Pochodzi z końca XIX w. i rozciąga się na pow. 1,2 ha. Założycielem jego była rodzina Bylińskich. W 1945 r. zespół został upaństwowiony. Do dziś zachowały się tylko resztki dworu i zabytkowa aleja złożona z 31 okazów lipy drobnolistnej.