Sanktuarium Matki Boskiej na Górce Lubeckiej

Obiekty sakralne
XVI lub XVII wiek
Sanktuarium Matki Boskiej na Górce Lubeckiej
ul. Główna 42
Lubecko

Dzieje kościoła w Lubecku sięgają 1342 roku. Podejrzewa się, że istniał już w tym czasie kościół, na pewno natomiast istniała już wówczas parafia.
Nie udało się ustalić dokładnej daty powstania kościoła w Lubecku. Istnieje jednak legenda mówiąca, że gdy hrabiemu Gaszyn udało się w pobliskim lesie upolować jelenia – wbudował z radości i sympatii do miejsca – kaplicę. Podejrzewa się, że wzniesiona niegdyś kaplica stanowi element dzisiejszej świątyni. Prezbiterium kościoła pw. św. Wawrzyńca, zbudowane przy użyciu kamieni narzutowych, znacząco bowiem różni się od reszty budowli.
Obecny kształt kościoła pochodzi prawdopodobnie z końca XVI wieku lub początków wieku XVII. Świątynia jest wzniesiona na planie prostokąta, przykryta dwuspadowym dachem. Prezbiterium węższe od nawy głównej, na rzucie zbliżonym do kwadratu. Ponad fasadą wznosi się wieża z tarczami zegarowymi zwieńczona baniastym hełmem z latarnią.
W kościele znajduje się słynący cudami obraz Matki Boskiej Lubockiej. Malunek na blasze już od 1720 jest czczony przez licznie przybywających pielgrzymów.