Sanktuarium Matki Bożej Rychwaldzkiej (zespół kościoła pw. św. Mikołaja) w Rychwaldzie

Obiekty sakralne
Barok
barokowy
1756
Sanktuarium Matki Bożej Rychwaldzkiej (zespół kościoła pw. św. Mikołaja) w Rychwaldzie
ul. Franciszkańska 1
Rychwałd

Pierwotnie na miejscu obecnego kościoła stała drewniana świątynia pod wezwaniem św. Mikołaja. Za sprawą wzmagającego się ruchu pielgrzymkowego postanowiono wznieść nowy murowany kościół. Prace ruszyły w 1741 roku. Świątynię wzniesiono z dzikiego kamienia w stylu barokowym. Od strony zachodniej znajdują się dwie masywne wieże na planie kwadratu zwieńczone kopulastymi hełmami z ośmiobocznymi latarniami. Między nimi znajduje się przedsionek prowadzący do trójnawowego wnętrza, które zostało zakończone półkolistą absydą. Dach kościoła oraz wież pokryto blachą. W fasadzie kościoła znajduje się portal flankowany rzeźbami śś. Piotra i Pawła. Nad portalem znajduje się sgraffitowy obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z 1913 roku. Całość zwieńczona jest trójkątnym szczytem. Wnętrze kościoła jest bogato dekorowane. W prezbiterium znajduje się sklepienie kolebkowe. Nawa główna również została pokryta sklepieniem kolebkowym, od naw bocznych oddzielają ją 4 arkadowe filary. Nawy boczne niższe od nawy głównej nakryte są płaskim stropem. Chór wsparto na 4 arkadowych filarach. Drewniany ołtarz główny wykonano w stylu późnobarokowym, w nim znajduje się obraz Matki Bożej z XV wieku. Po bokach głównego ołtarza znajdują się dwie szafy drewniane, których drzwi zostały udekorowane malowidłami. Malowidło na szafie stojącej po lewej stronie przedstawia chrzest Chrystusa w Jordanie, wewnątrz kamienna chrzcielnica z półkolistą czarą. Malowidło na szafie po prawej stronie, wykonane w tym samym stylu, przedstawia pogan garnących się do chrztu. W nawie po lewej stronie znajduje się ołtarz Trójcy Świętej z obrazem Serca Pana Jezusa, zbudowany w stylu barokowym, na początku XIX wieku i figura św. Antoniego. W nawie po prawej stronie znajduje się obecnie ołtarz świętego Maksymiliana i figura św. Franciszka, wykonany w tym samym czasie oraz stylu co ołtarz Trójcy Świętej.
Od 1964 roku sanktuarium prowadzone jest przez franciszkanów.