Wieża ciśnień w Orzeszu

Architektura industrialna
Wieża ciśnień w Orzeszu
ul. Dworcowa
Orzesze

Dawna wieża ciśnień w Orzeszu znajduje się przy stacji kolejowej. Zabytkowy obiekt wykonany jest z żelbetonu. Wieża posiada charakterystyczny, łamany dach, który pokryty jest ceramiczną dachówką.
Została zbudowana na planie ośmioboku. U podstawy jest szersza, następnie przechodzi w walcowatą, węższą część dzieloną prostymi pilastrami. W górnej części ponownie się rozszerza (miejsce na zbiornik) i przyjmuje kształt ośmioboczny. Partia ze zbiornikiem posiada dwa rzędy małych otworów okiennych. Dach przykrywający obiekt jest ośmiospadowy.