Zamek w Raciborzu

Zamki
Renesans
Gotyk
gotyk, renesans
1108
Zamek w Raciborzu
ul. Zamkowa
Racibórz

Pierwsza wzmianka o raciborskim zamku pochodzi z Kroniki Galla Anonima z 1108 roku. Jednak gród w tym miejscu istniał już wcześniej, najprawdopodobniej w IX wieku. Zamek zbudowany z cegły posiada charakterystyczne elementy stylu gotyckiego oraz renesansowego, które niestety z na przestrzeni wieków w znacznym stopniu zostały zatarte. Zamek był kilkukrotnie przebudowywany, był również niszczony przez liczne pożary, co spowodowało, że obecnie budowla nie ma spójnego wyglądu. W kompleksie odnajdziemy zabudowania pochodzące z różnych okresów, wzniesione w kilku stylach architektonicznych. Na uwagę zasługuje tzw. pałac książęcy, czyli budynek mieszkalny usytuowany we wschodnim skrzydle zamku. Ten piętrowy budynek posiada m.in. kolebkowe oraz kolebkowo-żebrowe sklepienia, a od strony dziedzińca murowany krużganek z arkadami filarowym półkoliście zamknięty. We wschodniej części zamku znajduje się jeszcze jeden bardzo interesujący budynek, pochodzący z lat 1288–1293. Jest to kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego, nazywana "perłą śląskiego gotyku". Raciborski zamek posiada niezwykle bogatą historię, jego właścicielami było wiele znamienitych rodzin książęcych i szlacheckich. Aktualnie realizowany jest projekt pn. "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu", który ma na celu restaurację zabudowań kompleksu zamkowego. Centrum ma działać na rzecz edukacji kulturowej.